7.11.2019

Aivoterveysmessut Kampissa 6.11.2019

Muistiystävällinen Helsinki- verkosto järjesti yhteistyönä Aivoterveysmessut Kampin palvelukeskuksessa ke 6.11.2019. Verkostossa toimii mm. kaupungin eri toimialoja, järjestöjä ja vanhusneuvosto.  Tavoitteena on turvata kaupunkilaisille mahdollisimman hyvä muistisairauksien ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen, palveluiden järjestäminen sujuvasti ja muistiystävällinen kaupunkirakenne.


Messuilla kävijät saivat monipuolisesti infoa aivoterveyden ja muistin aihepiiristä. Toimijoita messuilla oli 27, mm. Helsingin liikuntapalvelut, Kulttuurikaveritoiminta, Seniori-Info, Vanhustyön keskusliitto, HSL, Kaupunginkirjasto, Työväenopisto ja Arbis, Suomen Aivosäätiö, terveysasemien muistityö. ATK- luokassa esiteltiin verkkopalvelu Muistipuiston toimintaa https://www.muistipuisto.fi/ . Omaishoidon teemoista sai infoa Broidissa. 
Suuren määrän kuulijakuntaa saivat juhlasalin luennot ja tietoiskut pitkin päivää. 

Tässä kuvakooste päivän tapahtumista:

Tässä vaiheessa on vielä rauhallista...


"Miten autan aivojani muistamaan?" , professori Minna Huotilainen luennoi.Verkkopalvelu Muistipuiston esittelyä ATK-luokassa.

Omaishoidon infoa.


Myös tietoiskut keräsivät runsaan kuulijakunnan. 

Ravitsemusterapeutti Erjastiina Heikkinen puhui aiheenaan "Hyvä ravitsemus, kirkkaampi ajatus". 
Iso KIITOS kaikille esittelijöille, luennoitsijoille, Muistiystävällinen Helsinki- verkostolle, Kampin vapaaehtoisille ja henkilökunnalle messujen järjestämisestä. 


23.5.2019

Yhdenvertaisuusteesit21.3.2019 järjestettiin Kampin palvelukeskuksen ensimmäinen asiakkaiden, vapaaehtoisten ja henkilökunnan Yhdenvertaisuus-työpaja. Tuon työpajan keskustelut on nyt tiivistetty näin:


KAMPIN PALVELUKESKUKSEN
YHDENVERTAISUUSTEESIT:
  •  Kampin palvelukeskukseen ovat kaikki tervetulleita.
  •  Kohtaamme toisemme, niin kuin toivomme itsemme kohdattavan.
  •  Erilaisuus on rikkaus.
  •  Lähtiessäni vien avoimen ja ystävällisen ilmapiirin mukanani.


Teesit tulevat jatkossa näkymään palvelukeskuksen tiloissa.


Linkki aiempaa blogikirjoitukseen aiheesta
http://kampinpalvelukeskus.blogspot.com/2019/02/moninaisuutta-on-monenlaista.html8.3.2019

Lämpöä ja välittämistä!
30 vuotta tänä vuonna täyttävässä palvelukeskuksessa on taas osoitettu lämpöä ja välittämistä ihan konkreettisesti. Saimme vapaaehtoisilta Teresa- ryhmäläisiltä lahjoituksena kauniit peitot lämmittämään Famu- huoneessa kokoontuvia asiakkaita. Kiitämme taitavaa ja luovaa Teresa- ryhmää !


Teresa- ryhmä kokoontuu alimman kerroksen Keltsu- huoneessa maanantaisin klo 10 - 13. Mukaan mahtuu innokkaita neulojia, virkkaajia ja muitakin käsityön ystäviä. Kaikki materiaalit on saatu lahjoituksina.

Tarkoituksena on tänä vuonna somistaa muitakin kerhohuoneita viihtyisämmiksi ja tilat myös nimetään uudestaan juhlavuoden kunniaksi. Nimikilpailu on suunnitteilla, näin asiakkaat saavat osallistua nimeämisiin. Seuraa tiedotusta!

 


25.2.2019

Moninaisuutta on monenlaista...
Moninaisuutta on monenlaista, ja jokaisella meistä on omat erityispiirteensä. Silti osa joutuu kokemaan syrjintää esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuolensa, ihonvärinsä tai uskontonsa takia. Syrjintä voi olla esimerkiksi haukkumista, ikäviä katseita tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ikäihmisistä eli niin kutsutuista sateenkaarisenioreista jopa kolmannes kertoo jättäneensä tarvitsemiaan palveluita käyttämättä syrjinnän pelon ja epäasiallisen kohtelun takia. Tämä johtaa helposti yksinäisyyteen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja jopa syrjäytymiseen. Ongelmaan on siis syytä puuttua.


Suomessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö velvoittavat myös kaupunkeja ja työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Helsingin kaupunki huomioi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonedistämisen sekä työnantajana että asukkaille tarjoamissaan palveluissa eritavoin. Kaupungilla on omat vammais- ja vanhusneuvostot, minkä lisäksi teemoihin paneudutaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa sekä ihmisoikeusverkostossa.


Kampin palvelukeskus on yhdessä Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen kanssa mukana ainutlaatuisessa kokeilussa, jossa pilotoidaan ihmisoikeusjärjestö Setan kehittämää sateenkaarisertifiointia. Kyseessä on pidempikestoinen prosessi, jonka tavoitteena on edistää sekä palvelukeskuksen asiakaskunnan että henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää. Kokeilussa pyritään lisäämään tietoa erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ikäihmisistä kouluttamalla henkilöstöä. Koulutuksissa käsitellään myös muun muassa yhteiskunnassa vallitsevia normeja, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä sekä pohditaan keinoja, joilla voidaan edistää ihmisten samanarvoista kohtelua ja osallisuutta.
Sateenkaarisertifioinnin tarkoituksena ei ole vähentää kenenkään oikeuksia, vaan päinvastoin lisätä kaikkien ihmisten hyvinvointia ja oikeutta elää omannäköistään elämää ilman pelkoa syrjinnästä tai asiattomasta kohtelusta. Kampin palvelukeskus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, jotta jokainen asiakas kokisi olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi vieraillessaan palvelukeskuksessa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä tiedotetaan asiakkaille ja asiakasneuvostolle, minkä lisäksi aihetta sivutaan myös vapaaehtoisten koulutuksissa. Prosessin myötä henkilökunnan tietoisuus moninaisuudesta lisääntyy, mikä vahvistaa myös asiakasymmärrystä. Mitä paremmin asiakaskunnan tarpeet tunnistetaan, sitä tarkoituksenmukaisempia ja laadukkaampia palveluita heille voidaan tuottaa.

Sertifiointia tehdään näkyväksi eri tavoin. Sateenkaaren värein koristetut sateenvarjot ja joulukuusi herättivät paljon ihastusta, mutta myös keskustelua viime vuoden lopulla. Moninaisuutta pyritään tuomaan esiin myös muun muassa mainonnassa sekä erilaisten tapahtumien muodossa. Viime joulukuussa sateenkaariglögit keräsivät mukavasti yleisöä, ja tulevana kesänä Kampissa ja Kinaporissa juhlistetaan vuoden suurinta ihmisoikeustapahtumaa Pride-viikolla kesäkuussa. Kampin palvelukeskus on myös julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi, mitä symboloi Olkkari-kahvilaan sekä juhlasalin oven viereen kiinnitetyt Oikeusministeriön siniset ”Syrjinnästä vapaa alue” -kyltit. Mikäli syrjintää havaitaan, siihen puututaan välittömästi.

Kampin henkilökunta kertoo mielellään lisää sateenkaarisertifioinnista, kysy siis rohkeasti! Voit myös ehdottaa hyviä käytäntöjä tai kertoa, mitkä asiat saavat sinut tuntemaan olosi tervetulleeksi ja turvalliseksi Kampissa.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme, jotta Kamppi olisi kaikille asiakkaille tasapuolinen, toimiva ja viihtyisä paikka!
HUOMIO!
Torstaina 21.3. klo 13 Kampin juhlasalissa järjestetään yhdenvertaisuustyöpaja.
Tarkoituksena on jakaa ajatuksia sekä keskustella pienryhmissä siitä, millaiset Kampin yhteiset pelisäännöt voisivat olla. Keskustelujen pohjalta muodostetaan Kampin palvelukeskukselle yhteiset teesit, jotka ovat linjassa Kampin arvojen kanssa. Tilaisuus on avoin kaikille Kampin asiakkaille, lämpimästi tervetuloa!
 


7.12.2018

Itsenäisyyspäivän konsertti Kampissa 5.12.2018Vt. johtaja Tuija Epäilyksen puhe aloitti tilaisuuden:

"Huomenna on Suomen itsenäisyyspäivä. Suomi täyttää 101 vuotta. Näihin vuosiin on sisältynyt paljon erilaisia tapahtumia ja ajanjaksoja. Suomi on kehittynyt paljon itsenäistymisensä aikana. Meidän maassa on paljon hyviä asioita, joista voi olla ylpeä. Suomi on monessa asiassa edelläkävijä ja uudistaja. Yksi tärkeä ylpeyden aihe on se, että Suomi on yksi maailman johtavia maita tasa-arvon vaalimisessa. Suomi ajaa vahvasti maailmanlaajuista sitoutumista tasa-arvoon.

Suomessa astui voimaan vuonna 2014 yhdenvertaisuuslaki, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain myötä uudistettiin myös tasa-arvolakia. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Kampin palvelukeskus täyttää ensi syksynä 30 vuotta. Kampin historiaan on mahtunut monenlaisia vaiheita ja erilaisia ihmisiä. Jokainen meistä on moninainen. Jokaisella on oma syntymäpaikka, sukupuoli-identiteetti, elämänhistoria, koulutus, työura, perhe, ystävät, tavat, tottumukset ajatukset ja kiinnostuksen kohteet. Hyvän elämänlaadun kannalta on tärkeää, että saa elää elämäänsä omana itsenään. Kampin palvelukeskuksen arvot ja pelisäännöt pohjautuvat Helsingin kaupungin arvoihin, joissa nousee esille yhtenä vahvana osana oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus.
Vt. johtaja Tuija Epäilys
Kuten Suomi, niin Kamppikin on uudistusten edelläkävijä. Tämän vuoden 2018 yhtenä suurena saavutuksena toiminnan kehittämisessä on Setan kanssa meneillään oleva yhteistyö. Kampin palvelukeskus, Kinaporin palvelukeskuksen ohella, saa Suomen ensimmäisen Sateenkaarisertifikaatin. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelukeskuksessa edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Jotta tämä mahdollistuu, tarvitaan yhteistä suuntaa ja tahtotilaa. On tärkeää, että jokainen talossa asioiva ihminen saa olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Usein kuulee sanottavan, että Suomi on hyvä ja turvallinen paikka asua, olla ja elää. On tärkeää tehdä Kampista yhdessä syrjinnästä vapaa ja turvallinen palvelukeskus kaikille, jossa jokaisella on hyvä olla, ja jossa voi olla juuri sellainen kuin on.
Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille !"

Konserttiosuudessa esiintyi Suomen Kodály –kuoro, johtajana Noora Määttä.